/

Dětský adaptivní hokej

Naším cílem je umožnit “hrát si” a sportovat pro děti, které se zdravými dětmi sportovat nemohou a přesto by rády nějaký týmový sport dělaly. Existuje mnoho podob rehabilitace. V lékařském
modelu je člověk vnímán z pohledu diagnózy, kterou je třeba neustále „léčit“. Děti tráví hodně času ve škole, další pak na léčbě, takže na obvyklé radosti dětí: hry a sport prostě není dost času. Při sportu jsou děti do značné míry nezávislé. Týmová hra dává svobodu jednání podle pravidel a dobře rozvíjí dítě. Jedná se o jednoduchou a jednu z nejlepších rehabilitací, která umožňuje stanovit malé, ale realisticky dosažitelné cíle a hlavně přispívá k socializaci dětí s postižením.

Tři hlavní adaptivní formy ledního hokeje:

Parahokej – paralympijská verze klasického ledního hokeje. V týmu hrají děti a mladiství po amputacích dolních končetin, míšními lézemi, s dětskou mozkovou obrnou, spinou bifidou a dalšími nemocemi.

Hokej nevidomých – Hokej pro nevidomé je novým směrem adaptivních sportů zaměřených na socializaci a rehabilitaci dětí se zrakovým postižením.

Speciální hokej – Speciální hokej trénují děti s Downovým syndromem, poruchami autistického spektra a dalšími mentálními charakteristikami.

Dnes se v Česku rozvíjí především parahokej, ale v našem klubu bychom se rádi stali průkopníky i dalších forem adaptivního hokeje.